EIENDOM.no

 

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal gjøre livet ditt lettere !

Selv juristene som jobber i lovavdelingen i Kommunaldepartementet sier "off the record" at plan og bygningsloven har skapt unødig byråkrati. Nå skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Asker endelig gi Norges befolkning moderne plan- og bygningslov med mindre krav til byggemelding og mer normale regler for befolkningen.  (Foto T. Tandberg /KMD)

Er forsikringselskapet ditt bra ?

En vanlig husstand innbetaler opptil 5-10 % av egen inntekt etter skatt i forsikringspremier.  Mange klager over at premiene bare stiger og stiger langt mer enn konsumprisindeksen.  Aldri har overskuddene i forsikringselskapene i Norge vært større. Bl.a. utbetalte Gjensidige rekordutbytte til sine aksjonærer i 2014.  Dersom du har ros eller ris til ditt forsikringselskap er vi interessert i dine erfaringer og historier. 

Katastrofen Navarsete viser behov for boligminster.

Liv Signe Navarsete gjorde om plan- og bygningsloven til en forbudslov, der svært mye er forbudt for folk flest.  Norges befolkning sparket henne ut døren ved valget i 2013 som resultat.  Også hennes egne velgere var så misfornøyd med hennes jobb at hun måtte forlate lederstillingen i Senterpartiet.  Nå er det på tide at vi får en boligminister, slik Eiendomsmeglerforbundets leder og Håkon Haugli i Arbeiderpartiet krever.

 

Ekspertens vurdering av bygingsloven:

Den nye regjeringen burde gå lenger enn de rødgrønne har foreslått i å forenkle reglene, redusere statlig byråkrati, redusere overstyringen av kommunen og redusere problemene for de som vil bygge ut sine egne eiendommer. Advokat Kristoffer Aasebø, partner i Bull & Co, lister i Aftenposten opp 10 sjeldent gode forslag til forbedring av en elendig plan og bygningslov som fører til altfor høye priser for unge som skal inn på boligmarkedet.

 

Vår neste AP-leder ingen typisk arbeider:

Arbeiderpartiets fremste politiker, Jonas Gahr Støre,  casher inn 170 millioner.  Utenriksministeren har sammen med familien inngått avtale om å selge en kontoreiendom i Oslo for 170 millioner kroner.

 

Vil boligsalgsrapporter gi færre reklamasjoner ?

Takstforbundet og Eiendomsmeglerforbundet er blitt enige om å bruke boligsalgsrapporter for å redusere konfliktnivået mellom selger og kjøper.  Men også disse er fulle av forbehold, så boligsalgsrapporter må også leses nøye.  Kjøper av eiendom bør bruke hodet i kjøpsprosessen.

 

Selv venstresidens politikere som Aps Håkon Haugli og SVs Heikki Holmås ser nå at deres restriktive politikk kun fører til høyere eiendomspriser. 

 

 

Fornuftige Jan Bøhler fra AP krever mer kommunal regulering og fortetting av boligområder.  Da slipper man utslipp fra unødig biltrafikk samtidig som naturen fredes.

 

Den verdenskjente filosofen Jostein Gaarder påpeker at flyreiser er en av CO2-synderne i sterkest vekst.  P.g.a. de høye hytteprisene i Norge,  tvinges nordmenn til å kjøpe fritidsbolig utenlands i land som Spania, Thailand og Bulgaria. Dersom politikerne legger til rette for ny kollektiv utbygging / fortetting i 100-metersbeltet i Norge i stedet,  vil hytte-tilbudet øke og hytte-prisene synke til et nivå vanlige folk har råd til. 

Snart er det over 1 milliard biler i verden.  Klimautslippene griller neste generasjon. Dersom vi ikke snur i tide.  Når skal politikerne bli pragmatiske filosofer ?  

 

Norske politikere blåser i at strandlinje tilsvarende 4 ganger Norges areal forsvant i Arktis nylig.  For å hindre nordmenn i å bruke norsk strandlinje til hyttekos, tvinger de nordmenn opp i CO2-forurensende fly til andre lands strandlinje.  Heldigvis begynner miljøbevegelsen å våkne og krever global-etisk fortetting / nye kollektive hyttefelt i 100-metersbeltet fra vannet.  La nordmenn få kose seg i hytta i strandlinjen i Norge og legg 500 % avgift på flyreiser.  Eller lær isbjørnen å gå på vannet...

Gode historier ?  Nabovitser ?  Skrekkeksempler fra stat/kommune-ansattes løgner og/eller lovbrudd ? Send eiendomshistoriene med illustrasjoner eller foto til eiendom@eiendom.no

90 millioner fattigere ! Arne Fredlys hus-karusell ble dyr. Han angret på salget av huset på Snarøya til Kjell Inge Røkkes Aker.  Etter noen måneder valgte han å kjøpe huset Munkebakken tilbake for 90 millioner mer enn han solgte det for !

Prisene i det norske eiendomsmarkedet har vært en dans på roser.  Norge er nær sagt det eneste landet i den vestlige verden som fremdeles har historisk høye eiendomspriser.  Mye kan tyde på at prisene nå har en viss risiko for prisfall, særlig hvis oljeprisen faller ned mot 50-70 dollar pr. fat olje igjen.

 

Med politikernes "bedrevitenhet" i strandsonen, er det åpenbart at strandeiendommer vil bli forbeholdt kun de aller rikeste.  FINN og Norsk Eiendomsmeglerforbund melder om vanvittig prisvekst på standeiendommer. 

Danmarks Folketing godkjente nylig fradeling og fortetting av over 5000 nye hyttetomter ved vannet.  Det bidrar til det danske fallet i hyttepriser.  Lavere priser gir vanlige folk råd til hytte ved vannet.  Slik kan hundretusen-tonns CO2-utslipp fra fly unngås, ved at dagens eksploderende charter-turisme til badedestinasjoner reduseres...

 

 

 

 

Annonsepriser

Firma-profilering:

Banner-annonse øverst på siden kr 9.900,- for 2 måneder.  Banner-annonse øverst på siden kr 29.900,- for 6 måneder.

Humanitære organisasjoner kan annonsere gratis frem til 31.12.2014.

 

 

 

Kontaktinformasjon:

Tlf. 46 29 00 00      -      Postboks 2462 Solli, 0202 Oslo    -     Eiendom@Eiendom.no

 

 

Tilbake til forsiden